Súhlasy

Súhlas na prevádzku - Spaľovňa
Súhlas na zhromažďovanie odpadov - Spaľovňa
Súhlas na prepravu NO - Spaľovňa - predĺženie
Súhlas na prepravu NO - Spaľovňa
Súhlas na prepravu odpadov do ČOV - predĺženie
Súhlas na prepravu odpadov do ČOV
Súhlas na zhromažďovanie odpadov - ČOV - predĺženie
Súhlas na zhormažďovanie odpadov - ČOV