Technológia

Zariadenie spaľovne je riadené centrálnym riadiacim systémom ovládaným z velína. Dôležité technologické parametre sú vizualizované a nastaviteľné na centrálnom riadiacom počítači. Pre nábeh a stabilizáciu spaľovania sa používa zemný plyn.
Vlastné zariadenie spaľovne je súborom niekoľkých technologických stupňov, ktoré komplexne zabezpečia manipuláciu a bezpečné zhodnotenie škodlivín obsiahnutých v odpadoch s využitím tepla na výrobu pary.

 

Základná technologická schéma »