Ionexová ČOV

Čpavkové kondenzáty s obsahom čpavkového iónu sú upravované na katexových filtroch. Využiteľná ročná kapacita IČOV – 504 t zachyteného NH3